Club News
  • No News reported.

JALPARNI MUKTA SWACHA V SUNDAR PAWANAMAI Ugam Te Sangam 4th March Kejubai Bandhara by Walhekarwadi

Winter in New York
26 Feb, 2018

Beneficiaries : 99999

Cost : 200000

President : Pradeep Walhekar

Rotarian Team : Chintamani Sondkar, Deepak Walhekar, Ganesh Bora, Jagannath Phadtare, Maruti Uttekar, Nilesh Maral, Pradeep Walhekar, Ramesh Auti, Rohit Walhekar, Sandeep Walhekar, Santosh Walhekar, Santosh Wagh, Shashikant Mane, Shubham Walhekar, Somnath Harpude, Subhash Walhekar, Sudhir Maral, Sunil Walhekar, Sunil Kavade, Swati Walhekar, Valmik Shivale, Vasant Dhavale, Virendra Kelkar, Yogesh Walhekar, Yuvraj Walhekar

Non Rotary Partner : NA

Description :
Shailesh Jaykumar Bhandari- CEO Bhandari Automobile participated in camapaign along with 200+ citizens. Celebrated Chattrapati Shivaji Maharaj Jayanti. RCW annet Sourabh Kavade performed Powada.

Images :

Tags:
No Tags