Club News
  • No News reported.

JALPARNI MUKTA SWACHA V SUNDAR PAWANAMAI Ugam Te Sangam 11th March by Walhekarwadi

Winter in New York
05 Mar, 2018

Beneficiaries : 99999

Cost : 223000

President : Pradeep Walhekar

Rotarian Team : Anil Naikare, Bapu Walhekar, Ganesh Bora, Jagannath Phadtare, Kashinath Walhekar, Maruti Uttekar, Mayur Walhekar, Pradeep Walhekar, Ramesh Auti, Rohit Walhekar, Sachin Shivale, Sandeep Walhekar, Santosh Bhondve, Santosh Walhekar, Santosh Wagh, Somnath Harpude, Subhash Walhekar, Sudhir Maral, Sunil Walhekar, Sunil Kavade, Swati Walhekar, Valmik Shivale, Yogesh Walhekar, Yuvraj Walhekar

Non Rotary Partner : 50+ Organisations

Description :
Adv. Gourakshanath Kale - Pune jilha Bar Association EX president participated along with 300 citizens

Images :